AKTUALITY

Čo máme nové

Práve v týchto dňoch sa na Ministerstve spravodlivosti SR končia takmer ...

VIA IURIS víta snahy o odpolitizovanie a zvyšovanie nezávislosti polície...

Štátna exportno-importná banka (Eximbanka) rozhodla nezákonne, keď nespr...

Pozitívne stanovisko Ministerstva životného prostredia SR k plánovanému ...

Včera sa na pôde Ministerstva životného prostredia SR v Bratislave uskut...

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici zamietol návrh cyperského investo...

Výpoveď, ktorú dostala bývalá kontrolórka Ľubica Lapinová od Národného l...

Krajský súd rozhodol, že ministerstvo hospodárstva postupovalo nezákonne...

Podľa nového prieskumu verejnej mienky vzrástla dôvera verejnosti k slov...

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky budú tento týždeň, v druhom ...

Novela rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, o ktorej...

Podporte našu hromadnú pripomienku k novele zákona o posudzovaní vplyvov...