AKTUALITY

Čo máme nové

Tlačová správa Centra environmentálnych aktivít: Centrum environmentá...

Organizácia VIA IURIS podala na Ústavný súd SR ústavnú sťažnosť, v ktore...

V pripomienkovom konaní je rozsiahla novela zákona o obecnom zriadení. I...

Trinásť žalobcov podalo na bratislavskom krajskom súde žalobu na Okresný...

Novela zákona o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic je v rozpo...

VIA IURIS privítala dnešné rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorým súd pot...

Takmer všetky vylepšenia sudcovských zákonov, ktoré sme navrhovali v rám...

Víťazstvo pre slovenskú prírodu! Koncom minulého týždňa bolo zverejnené ...

V súlade s medzinárodne rozšírenou zvyklosťou, že zástupcovia odbornej v...

VIA IURIS dnes spustila špeciálnu webovú stránku www.zadobruvolbu.sk, kt...

Súdna rada Slovenskej republiky 18. apríla zverejnila zoznam 17 kandidát...

Zloženie Súdnej rady Slovenskej republiky, kľúčového orgánu slovenského ...