Aktuálne

Naša misia

Už viac ako 20 rokov stojíme na strane spravodlivosti a bojujeme v kauzách, kde mocní ohýbajú zákon vo svoj prospech. Našimi strategickými témami sú participácia občanov na správe vecí verejných a justícia. Sme odborná organizácia, ktorá pri obhajobe a presadzovaní verejného záujmu využíva najmä právne nástroje.


Niektoré naše projekty


Biela Vrana


Sudcovská etika


Za dobrú voľbu


Z. Čaputová bude špeciálnym hosťom Večera pre Zuzany.

13. Dec. 2012

Spolupracujúca advokátka VIA IURIS Zuzana Čaputová bude špeciálnym hosťom Vianočného večera pre Zuzany 19.12.2012 v KC Dunaj. Podujatie sa začína už o 14:00 Vianočným bazárom, pokračuje o 18:00 zaujímavou diskusiou.

„Hosťky“ diskusie sú Zuzany, ktoré sa postavili za správnu vec a namiesto ochrany zakúsili hnev justičných orgánov: filmárka Zuzana Piussi, novinárka Zuzana Petková, Biela Vrana Zuzana Melicherčíková a dcéra Bielej Vrany – sudkyne Laukovej – právnička Zuzana Lauková. Výnos z večera bude venovaný Zuzanám. Viac informácií nájdete na webe.

Vianočný večer pre Zuzany

VIA IURIS 

sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 0948 158 393 

korešpondenčná adresa a regionálna kancelária: Holubyho 37, 902 01 Pezinok, tel.: 0948 684 676

e-mail: info@viaiuris.sk