Naša misia

Už viac ako 20 rokov stojíme na strane spravodlivosti a bojujeme v kauzách, kde mocní ohýbajú zákon vo svoj prospech. Našimi strategickými témami sú participácia občanov na správe vecí verejných a súdnictvo. Sme odborná organizácia, ktorá pri obhajobe a presadzovaní verejného záujmu využíva najmä právne nástroje.


Niektoré naše projekty

Za dobrú voľbu


Sudcovská etika


Biela Vrana

Aktuálne

20. Jún. 2015

Rekodifikáciou k ochrane životného prostredia

Veľkú rekodifikáciu civilného procesného práva v tomto týždni podpísal prezident A. Kiska. Popri veľkých očakávaniach od rekodifikácie, ktoré sú najmä v oblasti zrýchlenia a skvalitnenia súdneho konania, zostáva trochu v úzadí oblasť, kde sa veci tiež posúvajú významne vpred. Ide o oblasť ochrany životného prostredia.|viac ...

18. Jún. 2015

„Nevyšetrovať a neinformovať“ alebo „Pomáhať a chrániť“?

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár v televízii Markíza kritizoval postup ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, ktorý sa obrátil na Generálnu prokuratúru s trestným oznámením vo veci nákupu ultrazvukov Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach. Prokurátor odmieta, že by sa týmto problémom mala prokuratúra zaoberať.|viac ...

12. Jún. 2015

Ministerstvo životného prostredia ignoruje práva verejnosti pri tvorbe vodohospodárskych plánov. Jeho postup preskúma súd.

 Takmer 100 žalobcov z radov verejnosti podalo žalobu na nezákonný postup Ministerstva životného prostredia pri schvaľovaní vodohospodárskej politiky, ktorá určuje priority pri využívaní vôd až do roku 2027.
|viac ...

11. Jún. 2015

Reakcia VIA IURIS na tvrdenia primátora Mesta Trenčín Richarda Rybníčka

Reakcia VIA IURIS na tvrdenia primátora Mesta Trenčín Richarda Rybníčka, ktoré uviedla agentúra SITA dňa 09.06.2015 v súvislosti s nezákonným utajovaním právneho auditu mesta Trenčín.|viac ...

09. Jún. 2015

Mesto Trenčín stále nezákonne utajuje právny audit

Hoci sa občania Trenčína už od roku 2011 domáhajú sprístupnenia Správy z právneho auditu Mesta Trenčín, najnovší postup mesta ich snahy znovu odďaľuje. Mesto totiž v odvolacom súdnom konaní začalo argumentovať tým, že požadovanú správu už nemá, pretože ju odpredalo naspäť jej autorovi.|viac ...

VIA IURIS 

sídlo: Radničné námestie 3, 902 01 Pezinok, tel.: 033 / 641 25 75, 0905 890 909

regionálna kancelária: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048 / 415 41 02, fax: 048 / 415 31 88

e-mail: info@viaiuris.sk