Naša misia

Už viac ako 20 rokov stojíme na strane spravodlivosti a bojujeme v kauzách, kde mocní ohýbajú zákon vo svoj prospech. Našimi strategickými témami sú participácia občanov na správe vecí verejných a súdnictvo. Sme odborná organizácia, ktorá pri obhajobe a presadzovaní verejného záujmu využíva najmä právne nástroje.


Niektoré naše projekty

Za dobrú voľbu


Sudcovská etika


Biela Vrana

Aktuálne

26. Nov. 2015

Spúšťame kampaň štrngám za zmenu

VIA IURIS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Nadácia Pontis a Nadácia Zastavme korupciu spoločne spúšťame kampaň Štrngám za zmenu. Vytvorili sme konkrétne návrhy, ako zvýšiť vymožiteľnosť práva a obmedziť možnosť obchádzania pravidiel mocnými. Cieľom kampane Štrngám za zmenu je pritiahnuť pred parlamentnými voľbami 2016 pozornosť verejnosti pre tieto dôležité zmeny a získať pre ne podporu politických strán, ktoré jediné sú schopné uviesť ich do života.|viac ...

19. Nov. 2015

Národná rada SR bude schvaľovať zmeny v úprave legislatívneho procesu

Národná rada SR na svojej aktuálnej schôdzi schvaľuje významné zmeny týkajúce sa legislatívneho procesu. Zmeny sa týkajú prípravy právnych predpisov, ktoré na rokovanie Národnej rady predkladá vláda, ale aj legislatívneho procesu, ktorý prebieha na pôde parlamentu. Do prípravy týchto predpisov sme sa aktívne zapájali.|viac ...

18. Nov. 2015

Predstavujeme vám biele vrany 2015

 Aliancia Fair-play a VIA IURIS včera už po ôsmy raz slávnostne odovzdali ocenenia Biela vrana trom príbehom statočných ľudí. Lekárom, ktorí zatriasli vládou; reportérovi, ktorý nielen dokumentuje, ale aj mení a aktívnemu kňazovi z okraja|viac ...

13. Nov. 2015

Príďte na večer bielych vrán

Srdečne vás pozývame na odovzdávanie ocenenia Biela vrana 2015. Príďte osobne spoznať príbehy tohtoročných bielych vrán, nevšedných ľudí, ktorí sa postavili moci a obhajujú pravdu, spravodlivosť a verejný záujem.|viac ...

05. Nov. 2015

Zo SIS priamo k firme blízkej Pente

Podľa verejne dostupného spisu Gorila „bývalý riaditeľ sekcie D PaedDr. Ľubomír Arpáš kontaktoval Zoltána Vargu a prostredníctvom neho odovzdal predstaviteľom finančnej skupiny PENTA za 3 - 4 mil. Sk nahrávky z ITP „Gorila“ na CD nosiči“. Dva mesiace po odchode zo SIS Ľ. Arpáš uzatvoril zmluvu s firmou Barkont o odplatnom dodávaní analýz v oblasti zdravotníctva. VIA IURIS a Aktuality.sk sa podarilo zistiť, že medzi firmou Barkont a Pentou sú prepojenia.|viac ...

VIA IURIS 

sídlo: Radničné námestie 3, 902 01 Pezinok, tel.: 033 / 641 25 75, 0905 890 909

regionálna kancelária: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048 / 415 41 02, fax: 048 / 415 31 88

e-mail: info@viaiuris.sk