Výberové konania na súdoch

Odporúčame

Prieskum verejnej mienky na tému "Postoj verejnosti k súdnictvu"

Dôverujú občania súdom na Slovensku? Aké sú príčiny ich nedôvery? Odpoveď na tieto i mnohé ďalšie otázky nájdete v prieskume verejnej mienky. Stiahnite si plnú verziu prieskumu.

Správa Európskej komisie o súdnictve, 2013


 

Aktuálne

10. Sep. 2014

VIA IURIS vyzýva členov Súdnej rady k zodpovednej voľbe predsedu Najvyššieho súdu SR

VIA IURIS dnes vyzvala členov Súdnej rady SR, aby zodpovedne vybrali na čelo justície dobrého predsedu alebo predsedníčku Najvyššieho súdu SR. Vo svojej výzve žiada, aby každý zvolil osobnosť, ktorá bude spĺňať požiadavky na výber sudcov stanovené Európskou sieťou súdnych rád.|viac ...

28. Aug. 2014

VIA IURIS ukončila realizáciu projektu „Z Aarhusu do Bratislavy“

VIA IURIS dlhodobo presadzuje čo najširší prístup verejnosti k spravodlivosti vo veciach ochrany životného prostredia. V týchto dňoch ukončuje po dvoch rokoch projekt, ktorého cieľom bolo zlepšiť implementáciu tzv. Aarhuského dohovoru, ktorého je Slovensko signatárom. Podľa dohovoru by má slovenská verejnosť právo na prístup k informáciám o životnom prostredí, právo na účasť na rozhodovaní a právo na prístup k súdu vo veciach týkajúcich sa životného prostredia.|viac ...

25. Aug. 2014

Zmeny v sudcovských zákonoch prebehli bez možnosti pripomienkovania verejnosťou

Vláda schválila novelu zákona o Justičnej akadémii, pričom spolu s ňou odobrila aj významné zmeny týkajúce sa sudcovských a prokurátorských statusových zákonov. Zmeniť sa majú ustanovenia o výberových konaniach na sudcov a prokurátorov, nanovo sa zavádza pozícia justičných čakateľov. Kým zákon o Justičnej akadémii prešiel riadnym legislatívnym procesom, vrátane medzirezortného pripomienkového konania, sudcovské zákony a zákon o prokurátoroch vláda schválila až dodatočne a bez akejkoľvek diskusie. Nemohli sa s nimi oboznámiť ani sa k nim vyjadriť žiadne pripomienkujúce štátne orgány, ale ani odborná a laická verejnosť.|viac ...

19. Aug. 2014

Občania podporili hromadnú pripomienku proti novému Stavebnému zákonu, ktorý chce oklieštiť ich práva

V pondelok skončilo pripomienkové konanie k návrhu nového stavebného zákona a zákona o vyvlastňovaní. Organizácia VIA IURIS poslala ministerstvu výstavby pripomienky požadujúce vypustenie nebezpečných ustanovení, ktoré okliešťujú práva občanov pri povoľovaní stavieb a negatívne obmedzujú možnosti miest a obcí rozhodovať o svojom území. Pripomienky VIA IURIS podporilo viac ako 2400 občanov. Znamená to, že ministerstvo bude musieť rokovať so zástupcami občanov na tzv. rozporovom konaní.|viac ...

14. Aug. 2014

Hromadná pripomienka chce chrániť práva vyvlastňovaných vlastníkov

Hromadnú pripomienku k návrhu zákona o vyvlastňovaní, ktorej hlavným cieľom je obhajoba práv vlastníkov vyvlastňovaných nehnuteľností, zverejnila dnes skupina občanov.|viac ...

Odporúčame

Kauza pezinská skládka

Ťažba zlata v Detve

Biela Vrana

Otvorené právo

VIA IURIS 

sídlo: Radničné námestie 3, 902 01 Pezinok, tel.: 033 / 641 25 75, 0905 890 909

regionálna kancelária: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048 / 415 41 02, fax: 048 / 415 31 88

e-mail: info@viaiuris.sk