Naša misia

Už viac ako 20 rokov stojíme na strane spravodlivosti a bojujeme v kauzách, kde mocní ohýbajú zákon vo svoj prospech. Našimi strategickými témami sú participácia občanov na správe vecí verejných a súdnictvo. Sme odborná organizácia, ktorá pri obhajobe a presadzovaní verejného záujmu využíva najmä právne nástroje.


Niektoré naše projekty

Za dobrú voľbu


Sudcovská etika


Biela Vrana

Aktuálne

27. Aug. 2015

Novely prokurátorských zákonov sú krokom vpred aj krokom späť

Vláda včera schválila novely prokurátorských zákonov. VIA IURIS podala voči uvedeným návrhom zákonov hromadné pripomienky a v rámci rozporového konania na Generálnej prokuratúre bola väčšina z nich akceptovaná. Novely po zapracovaní pripomienok predložené na stredajšie rokovanie vlády obsahujú mnohé progresívne zmeny. V návrhu zákona však ostali aj opatrenia, ktoré považujeme za rizikové.|viac ...

26. Aug. 2015

Vláda schválila návrh zákona o tvorbe zákonov

Vláda SR v stredu rokovala o návrhu zákona o tvorbe právnych predpisov. VIA IURIS v pripomienkovom konaní úspešne uplatnila pripomienky, ktoré posilňujú postavenie verejnosti pri tvorbe zákonov.|viac ...

26. Aug. 2015

Nový rokovací poriadok parlamentu by mohol zakázať tajné prílepky zákonov

Národná rada pripravuje novelu zákona o rokovacom poriadku, ktorá môže priniesť zásadné zmeny do spôsobu prijímania zákonov. VIA IURIS v spolupráci s Ondrejom Dostálom oslovila všetky poslanecké kluby so svojimi návrhmi, ktoré riešia najväčšie nedostatky legislatívneho procesu v parlamente, napríklad aj tzv. prílepky zákonov.|viac ...

13. Aug. 2015

Rokovali sme s predstaviteľmi generálnej prokuratúry

Na dnešnom rozporovom konaní k novelám prokurátorských zákonov sa nám podarilo presadiť väčšinu našich pripomienok. Rokovania boli veľmi konštruktívne, napriek tomu však generálna prokuratúra stále trvá na zmenách, ktoré vo VIA IURIS považujeme za problematické.|viac ...

05. Aug. 2015

Pravidlá pre pripomienkovanie zákonov sa do zákona nedostanú

Ani na včerajšom druhom kole rozporového konania, ktorého sme na ministerstve spravodlivosti absolvovali aj za účasti ministra Tomáša Boreca, ministerstvo neakceptovalo našu najdôležitejšiu požiadavku. Postup pripomienkovania návrhov zákonov v medzirezortnom pripomienkovom konaní tak nebude upravený priamo v zákone.|viac ...

VIA IURIS 

sídlo: Radničné námestie 3, 902 01 Pezinok, tel.: 033 / 641 25 75, 0905 890 909

regionálna kancelária: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048 / 415 41 02, fax: 048 / 415 31 88

e-mail: info@viaiuris.sk