Výberové konania na súdoch

Odporúčame

Údaje na poukázenie 2% z dane:

 VIA IURIS
Radničné nám.3, 902 01 Pezinok
občianske zruženie
IČO: 00631213 


Kvalita súdnych rozhodnutí, 2014

Vzdelávací materiál pre sudcov o profesijnej sudcovskej etike, ktorý pre VIA IURIS spracoval americký profesor James E. Moliterno, medzinárodne uznávaný odborník na profesijnú etiku právnických povolaní.

 

Praktická príručka k Aarhuskému dohovoru, 2014

Ako dosiahnuť, aby bol náš hlas pri ochrane životného prostredia vypočutý? Praktické informácie o Aarhuskom dohovore nájdete v tejto príručke.

Aktuálne

27. Feb. 2015

Ministerstvo životného prostredia ignoruje proces posudzovania vplyvov na životné prostredie

Takmer 100 ľudí podalo sťažnosť na nezákonný postup Ministerstva životného prostredia SR pri schvaľovaní vodohospodárskej politiky, ktorá určuje priority pri využívaní vôd až do roku 2027.|viac ...

26. Feb. 2015

Splyňovacia elektráreň v Pezinku definitívne nebude

Ďalší zámer investora v oblasti odpadového hospodárstva, tento krát vybudovať v Pezinku splyňovaciu elektráreň na zhodnocovanie komunálneho odpadu, je definitívne zažehnaný. Investor – spoločnosť BRILANT SK, s.r.o., ktorá sa vo februári na verejnom prerokovaní zámeru stretla s masívnym odporom Pezinčanov, napokon od svojho zámeru ustúpila.|viac ...

25. Feb. 2015

Základné odporúčania z konferencie VIA IURIS o výberových konaniach na funkciu sudcu

Včera sa v Bratislave uskutočnila XII. konferencia z cyklu Prístup k spravodlivosti: Bariéry a východiská, ktorú zorganizovala VIA IURIS s podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne a Veľvyslanectva Spojených štátov amerických na tému Výber sudcov. Organizácia VIA IURIS na konferencii predstavila výsledky monitoringu a analýzy výberových konaní. Na konferencii sa zúčastnili sudcovia, advokáti a zástupcovia akademickej obce zo Slovenska a Českej republiky. Medzi účastníkmi boli aj zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR a poslanci Národnej rady SR. Účastníci konferencie diskutovali o problémoch výberových konaní a tiež hľadali a navrhli ich možné riešenia. V súlade s predchádzajúcimi skúsenosťami VIA IURIS plánuje tieto odporúčania pretaviť do návrhov na zmenu legislatívy alebo aplikačnej praxe.|viac ...

17. Feb. 2015

VIA IURIS je partnerom v medzinárodnom projekte "NGO and Judiciary"

Stali sme sa partnermi v novom medzinárodnom projekte s názvom Mimovládne organizácie a súdnictvo. Na projekte, ktorý zastrešuje poľská organizácia INPRIS, sa podieľa spolu šesť organizácií zo strednej európy a západného Balkánu.|viac ...

30. Jan. 2015

Súd v kauze Lapinová rozhodol, že výpoveď je neplatná

Výpoveď, ktorú dostala bývalá kontrolórka Ľubica Lapinová od Národného lesníckeho centra, je neplatná. Dnes o tom rozhodol Okresný súd vo Zvolene. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.|viac ...

Odporúčame

Kauza pezinská skládka

Ťažba zlata v Detve

Biela Vrana

VIA IURIS 

sídlo: Radničné námestie 3, 902 01 Pezinok, tel.: 033 / 641 25 75, 0905 890 909

regionálna kancelária: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048 / 415 41 02, fax: 048 / 415 31 88

e-mail: info@viaiuris.sk