Naša misia

Už viac ako 20 rokov stojíme na strane spravodlivosti a bojujeme v kauzách, kde mocní ohýbajú zákon vo svoj prospech. Našimi strategickými témami sú participácia občanov na správe vecí verejných a justícia. Sme odborná organizácia, ktorá pri obhajobe a presadzovaní verejného záujmu využíva najmä právne nástroje.


Niektoré naše projekty


Biela Vrana


Sudcovská etika


Za dobrú voľbu


Aktuálne

22. Jan. 2016

Štefan Minárik skončí na Najvyššom súde SR

Adresovali sme vedeniu Najvyššieho súdu SR kritické stanovisko, ktoré sa týkalo pôsobenia bývalého sudcu Štefana Minárika na tomto súde. Podľa vyjadrenia Daniely Švecovej zo dňa 21. januára 2016 sa vedenie súdu a sudca Minárik už medzičasom dohodli na ukončení služobného vzťahu k 30. júnu 2016. Toto vnímame ako mimoriadne pozitívny krok.|viac ...

21. Jan. 2016

Diskutovali sme na tému ústavného súdu

K téme ústavného súdu sme včera zorganizovali diskusiu s významnými hosťami: niekdajším predsedom Ústavného súdu SR, profesorom Jánom Mazákom, bývalým sudcom fenerálneho ústavného súdu, docemtom Petrom Kresákom a advokátok Petrom Kubinom. Diskusia viedla ku konkrétmyn námetom na možné systémové zmeny. Jedným z najdôležitejších odkazov diskusie bolo, že ústavný súd je v krtickom stave a je nevyhnuté, aby sa mu začala venovať primeraná pozornosť zo strany odbornej ale aj širokej verejnosti. |viac ...

20. Jan. 2016

Justícia sa opäť uzatvára - sudcami sa môžu stať len ľudia z jej vnútra

Hoci sa uchádzači z iného ako justičného prostredia môžu stále stať sudcami, musia od nového roka ako podmienku účasti na výberovom konaní absolvovať tzv. prípravné vzdelávanie v Justičnej akadémii. Vzdelávanie však ešte doteraz vôbec neprebieha. Prvé semináre sú plánované na jar. Advokáti, notári či prokurátori sa tak na práve prebiehajúce výberové konania (37 výberových konaní) prihlásiť nemôžu.|viac ...

15. Dec. 2015

Návrh zásad sudcovskej etiky predložený Súdne rade by nemal byť schválený

Na štvrtkové zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky je predložený aj návrh Zásad sudcovskej etiky. Súdna rada SR má tak po 14 rokoch pristúpiť k schváleniu nového dokumentu, ktorý by mal nahradiť Etický kódex sudcov na Slovensku z roku 2001. VIA IURIS včera zaslala všetkým členom Súdnej rady SR svoje stanovisko, ktoré obsahuje podrobné zhodnotenie najzávažnejších nedostatkov navrhovaného dokumentu s tým, že navrhnuté zásady by nemali byť schválené.|viac ...

14. Dec. 2015

V kauze nákupov ultrazvukov v košickej nemocnici bolo začaté trestné stíhanie

V kauze podozrivých nákupov ultrazvukov v košickej nemocnici L. Pasteura, ktorý sme odhalili v júni, nastal dôležitý posun. Národná kriminálna agentúra začala trestné stíhanie vo veci podozrenia zo spáchania zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie. Nákup navyše preveruje aj Úrad pre verejné obstarávanie.|viac ...

VIA IURIS 

sídlo: Radničné námestie 3, 902 01 Pezinok, tel.: 033 / 641 25 75, 0905 890 909

regionálna kancelária: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048 / 415 41 02, fax: 048 / 415 31 88

e-mail: info@viaiuris.sk