Naša misia

Už viac ako 20 rokov stojíme na strane spravodlivosti a bojujeme v kauzách, kde mocní ohýbajú zákon vo svoj prospech. Našimi strategickými témami sú participácia občanov na správe vecí verejných a justícia. Sme odborná organizácia, ktorá pri obhajobe a presadzovaní verejného záujmu využíva najmä právne nástroje.


Niektoré naše projekty


Biela Vrana


Sudcovská etika


Za dobrú voľbu


Aktuálne

23. Aug. 2016

Ministerstvu životného prostredia sme poslali naše pripomienky k národnej správe o implementácii Aarhuského dohovoru

V piatok sme ministerstvu životného prostredia poslali naše pripomienky k národnej správe o implementácii Aarhuského dohovoru. Poukázali sme na aktuálne nedostatky implementácie dohovoru na Slovensku, ktoré sa týkajú najmä prístupu verejnosti k informáciám a k súdom.|viac ...

01. Júl. 2016

Nový správny súdny poriadok posilňuje práva verejnosti pri ochrane životného prostredia

Dnes nadobúdajú účinnosť nové kódexy upravujúce postup v konaní pred súdmi, vrátane nového správneho súdneho poriadku. Aktívne sme sa zapájali do jeho prípravy a dosiahli sme, že v tomto novom kódexe sa významne rozširujú práva verejnosti pri ochrane životného prostredia. Nové kódexy navyše zvyšujú požiadavky na kvalitu odôvodnení súdnych rozhodnutí.|viac ...

23. Jún. 2016

Zmeny stavby križovatky Triblavina nie sú dobrým riešením

Občianske združenie Triblavina upozorňuje, že zmeny stavby križovatky Triblavina, ktoré navrhuje Národná diaľničná spoločnosť, zhoršia dopravnú situáciu v porovnaní s pôvodným projektom. OZ Triblavina preto ministerstvu životného prostredia doručilo svoje pripomienky k navrhovaným zmenám stavby.  |viac ...

10. Jún. 2016

Ako hodnotiť možné vplyvy činností na chránené oblasti Natura 2000?

Dávame vám do pozornosti novú publikáciu siete medzinárodnej siete Justice and Environment, ktorej sme členom. Publikácia sa zaoberá procesom primeraného posúdenia vplyvov navrhovaných činností na chránené územia známe ako Natura 2000.|viac ...

01. Jún. 2016

Ochranári vyzývajú envirorezort konať: Ukrajinské jadro je v závažnom stave

V stredu doručila organizácia Človek v ohrození ministrovi životného prostredia Lászlóvi Sólymosovi list, v ktorom ho informuje o závažnej situácii jadrových reaktorov na Ukrajine a vyzýva ho k akcii. K výzve sme sa pridali aj my spolu s ďalšími slovenskými mimovládnymi organizáciami.|viac ...

VIA IURIS 

sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 0948 158 393 

korešpondenčná adresa a regionálna kancelária: Holubyho 37, 902 01 Pezinok, tel.: 0948 684 676

e-mail: info@viaiuris.sk