Naša misia

Už viac ako 20 rokov stojíme na strane spravodlivosti a bojujeme v kauzách, kde mocní ohýbajú zákon vo svoj prospech. Našimi strategickými témami sú participácia občanov na správe vecí verejných a justícia. Sme odborná organizácia, ktorá pri obhajobe a presadzovaní verejného záujmu využíva najmä právne nástroje.


Niektoré naše projekty


Biela Vrana


Sudcovská etika


Za dobrú voľbu


Aktuálne

28. Apr. 2016

Najvyšší súd zvrátil rozhodovanie o malej vodnej elektrárni pri Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici, časť Iliaš, chce investor stavať ďalšiu malú vodnú elektráreň na Hrone. Výstavba elektrárne by bola v rozpore s platným územným plánom mesta, navyše úrady vôbec neposudzovali jej vplyvy na životné prostredie. Ochranárske združenia spolu s miestnymi obyvateľmi s pomocou VIA IURIS preto podali žalobu na súd.|viac ...

20. Apr. 2016

VIA IURIS na rokovaní s prezidentom k enviro-témam

Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme a pred podpisom Parížskej klimatickej dohody v New Yorku prezident Kiska včera prijal zástupcov mimovládnych organizácií, ktorí sa angažujú v ochrane životného prostredia. Bola medzi nimi aj naša kolegyňa Eva Kováčechová.|viac ...

19. Apr. 2016

Zuzana Čaputová si prevzala Goldmanovu cenu

V noci na dnes si Zuzana Čaputová, advokátka z VIA IURIS, prevzala medzinárodnú Goldmanovu cenu za životné prostredie. Na slávnostnom odovzdávaní ocenenia v americkom San Franciscu sa zúčastnilo viac ako 3 000 hostí.|viac ...

18. Apr. 2016

Zuzana Čaputová si v pondelok prevzala prestížnu Goldmanovu cenu

Zuzana Čaputová z VIA IURIS si v pondelok v San Franciscu prevezala medzinárodnú cenu Goldman Environmental Prize. Toto prestížne ocenenie získala za svoje dlhoročné komunitné a právne líderstvo v kauze Pezinská skládka. Goldmanova environmentálna cena sa prirovnáva k Nobelovej cene v oblasti ochrany životného prostredia, Zuzana Čaputová ju získa za európsky kontinent.|viac ...

17. Apr. 2016

Ministerstvu spravodlivosti sme poslali náš návrh na hodnotiace hárky

Ministerstvu spravodlivosti sme poslali náš návrh, aké kritériá by pri výbere sudcov mali posudzovať hodnotiace komisie. Vláda do svojho programového vyhlásenia totiž zaradila naše odporúčanie vyberať sudcov cez jednotný hodnotiaci hárok.|viac ...

VIA IURIS 

sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 0948 158 393 

korešpondenčná adresa a regionálna kancelária: Holubyho 37, 902 01 Pezinok, tel.: 0948 684 676

e-mail: info@viaiuris.sk