Naša misia

Už viac ako 20 rokov stojíme na strane spravodlivosti a bojujeme v kauzách, kde mocní ohýbajú zákon vo svoj prospech. Našimi strategickými témami sú participácia občanov na správe vecí verejných a súdnictvo. Sme odborná organizácia, ktorá pri obhajobe a presadzovaní verejného záujmu využíva najmä právne nástroje.


Niektoré naše projekty

Za dobrú voľbu


Sudcovská etika


Biela Vrana

Aktuálne

29. Máj. 2015

Vláda SR schválila návrh novely zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Vláda SR na svojom rokovaní v stredu schválila návrh novely zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ). V návrhu novely sú zapracované aj pripomienky združenia VIA IURIS, ktoré podporilo viac ako 800 ľudí.|viac ...

27. Máj. 2015

Vláda SR schválila návrh stavebného zákona

Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila návrh nového stavebného zákona. V návrhu by mali byť zapracované aj pripomienky VIA IURIS, ktoré podporilo viac ako 2400 ľudí.|viac ...

26. Máj. 2015

Nový stavebný zákon na rokovaní vlády

Zajtra bude Vláda SR rokovať o návrhu nového stavebného zákona. Ten by mal po takmer 40 rokoch nahradiť doterajší zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.|viac ...

25. Máj. 2015

Stanovisko VIA IURIS k blogu „Čo čísla naozaj hovoria o vzťahu Fica, Širokého a Brhela“

Transparency International Slovensko (TIS) vo svojom nedávnom blogu „Čo čísla naozaj hovoria o vzťahu Fica, Širokého a Brhela“ spochybnilo analytickú prácu niekoľkých organizácií a investigatívnych žurnalistov. TIS tvrdí, že štatistické údaje prepojenie Fica a strany SMER s kontroverznými podnikateľmi Jurajom Širokým a Jozefom Brhelom nepotvrdzujú.|viac ...

21. Máj. 2015

Nový správny súdny poriadok posilňuje práva verejnosti pri ochrane životného prostredia

Národná rada SR schválila vo štvrtok rekodifikáciu civilného procesného práva, ktorého súčasťou je aj nový správny súdny poriadok. VIA IURIS sa aktívne zapájalo do jeho prípravy a dosiahli sme, že v tomto novom kódexe sa významne zvyšujú právne možnosti verejnosti pri ochrane životného prostredia. Rovnako vítame, že nové kódexy zvyšujú požiadavky na kvalitu odôvodnení súdnych rozhodnutí.|viac ...

VIA IURIS 

sídlo: Radničné námestie 3, 902 01 Pezinok, tel.: 033 / 641 25 75, 0905 890 909

regionálna kancelária: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048 / 415 41 02, fax: 048 / 415 31 88

e-mail: info@viaiuris.sk