Výberové konania na súdoch

Odporúčame

Kvalita súdnych rozhodnutí, 2014

Vzdelávací materiál pre sudcov o profesijnej sudcovskej etike, ktorý pre VIA IURIS spracoval americký profesor James E. Moliterno, medzinárodne uznávaný odborník na profesijnú etiku právnických povolaní.


Praktická príručka k Aarhuskému dohovoru, 2014

Ako dosiahnuť, aby bol náš hlas pri ochrane životného prostredia vypočutý? Praktické informácie o Aarhuskom dohovore nájdete v tejto príručke.

Aktuálne

19. Dec. 2014

Zvyšovanie výroby v závode MONDI SCP V Ružomberku: Verejnosť nesúhlasí s obmedzovaním posudzovania vplyvov na životné prostredie

Ružomberský závod na výrobu celulózy Mondi SCP v rámci Projektu 2000 pripravuje významné zvýšenie produkcie celulózy zo súčasných 550 tisíc ton ročne až na takmer 763 tisíc ton. Podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) má byť táto rozsiahla zmena výroby celulózy predmetom posudzovania rovnako, ako keby sa posudzovala nová produkcia celulózy. Mondi SCP, a.s. však iniciovalo konanie, kde sa táto zmena výroby bude posudzovať len vtedy, ak sa Ministerstvo životného prostredia vyjadrí, že to môže mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Podľa VIA IURIS je takýto postup neprijateľný a nezákonný. |viac ...

18. Dec. 2014

Návrh nového správneho súdneho poriadku posilňuje práva verejnosti pri ochrane životného prostredia

Vláda SR na svojom včerajšom rokovaní schválila rekodifikáciu civilného procesného práva, ktorého súčasťou je aj nový správny súdny poriadok. Organizácia VIA IURIS sa aktívne zapájala do jeho prípravy a dosiahli sme, že v tomto novom kódexe je jednoznačne upravené aj právo verejnosti na prístup k súdu pri ochrane životného prostredia.|viac ...

11. Dec. 2014

Porušenie práv verejnosti pri príprave novely zákona o lesoch bude posudzovať Aarhuský výbor

Organizácia VIA IURIS podala na Aarhuský výbor pri Organizácii spojených národov v Ženeve sťažnosť proti postupu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Vlády SR pri príprave novely zákona o lesoch. Novela bola schválená napriek rozporu s legislatívnymi pravidlami a vyvolala veľkú nevôľu občanov Slovenskej republiky, pretože obmedzila vstup verejnosti do lesov.|viac ...

30. Nov. 2014

Infografiky k sudcovskej etike

Vo vyspelejších súdnych systémoch sudcovia pri hodnotových dilemách rozhodujú na základe profesijnej etiky. Každý sudca sa riadi súborom odporúčaní, pravidiel, postojov či návodov, ktoré ho vedú v neľahkých situáciách a určujú, čo je a čo nie je správne. Preto aj slovenské súdnictvo potrebuje etický kódex.|viac ...

27. Nov. 2014

Občania chcú záväzné pravidlá prípravy zákonov

Takmer 900 občanov podporilo hromadnú pripomienku organizácie VIA IURIS, ktorá požaduje,  aby úprava legislatívneho procesu bola schválená zákonom. Aktuálna úprava legislatívnych pravidiel je totiž úplne nedostatočná - pravidlá sa v praxi beztrestne porušujú a nie je možné vymôcť ich dodržiavanie.|viac ...

Odporúčame

Kauza pezinská skládka

Ťažba zlata v Detve

Biela Vrana

Otvorené právo

VIA IURIS 

sídlo: Radničné námestie 3, 902 01 Pezinok, tel.: 033 / 641 25 75, 0905 890 909

regionálna kancelária: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048 / 415 41 02, fax: 048 / 415 31 88

e-mail: info@viaiuris.sk