ROBÍME ZO SLOVENSKA KRAJINU, KDE ĽUDIA NIE SÚ VOČI MOCI BEZMOCNÍ

MISIA

Ako pracujeme

Právo používame ako nástroj spravodlivosti. Prinášame systémové riešenia a presadzujeme, aby zákony platili pre všetkých rovnako. Nehráme sa, meníme pravidlá hry.

ĽUDIA VIAIURIS

NÁŠ TÍM

 • Milan Šagát

  Výkonný riaditeľ

  Milan Šagát pôsobí vo VIA IURIS od roku 2009, na pozícii výkonného riaditeľa potom od roku 2014. Pôsobí tiež ako člen Rady Bielej vrany. Skúsenosti v minulosti získaval ako projektový koordinátor demokratizačných projektov Nadácie Pontis v Srbsku a Turecku a ako konzultant pre fundraising a strategický rozvoj organizácie Projekt Fórum. Vyštudoval politické vedy na Univerzite Komenského a Belehradskej univerzite a je členom Sasakawa Young Leaders Fellowship. Okrem svojej manželky miluje beh a knihy.

  Milan Šagát pôsobí vo VIA IURIS od roku 2009, na pozícii výkonného riaditeľa potom od roku 2014. Pôsobí tiež ako člen Rady Bielej vrany. Skúsenosti v minulosti získaval ako projektový koordinátor demokratizačných projektov Nadácie Pontis v Srbsku a Turecku a ako konzultant pre fundraising a strategický rozvoj organizácie Projekt Fórum. Vyštudoval politické vedy na Univerzite Komenského a Belehradskej univerzite a je členom Sasakawa Young Leaders Fellowship. Okrem svojej manželky miluje beh a knihy.

 • Kristína Babiaková

  Advokátka

  Advokátka Kristína Babiaková vyštudovala právo na Trnavskej univerzite. Vo VIA IURIS sa venuje participatívnym právam, súdnictvu a polícii. Ako študentka spolupracovala s občianskym združením Občan a demokracia na projekte právnej pomoci a tiež na programe Právo na každý deň. Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity viedla kurz Právna klinika pre komunity a pôsobila aj ako supervízorka študentov. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií týkajúcich sa ochrany ľudských práv a súdnictva.

  Advokátka Kristína Babiaková vyštudovala právo na Trnavskej univerzite. Vo VIA IURIS sa venuje participatívnym právam, súdnictvu a polícii. Ako študentka spolupracovala s občianskym združením Občan a demokracia na projekte právnej pomoci a tiež na programe Právo na každý deň. Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity viedla kurz Právna klinika pre komunity a pôsobila aj ako supervízorka študentov. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií týkajúcich sa ochrany ľudských práv a súdnictva.

 • Imrich Vozár

  Právnik

  Imrich Vozár pôsobí v organizácii od roku 2008. Zaoberá sa problematikou účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupom k informáciám, najmä v prípadoch súvisiacich s ochranou životného prostredia, ako aj problematikou legislatívneho procesu. Koordinuje aktivity VIA IURIS v rámci medzinárodnej siete Justice & Environment. Vyštudoval Masarykovu univerzitu v Brne, počas štúdií spolupracoval s organizáciou Ekologický právní servis. V rokoch 2005 až 2008 pracoval na Ministerstve životného prostredia SR. Vo voľnom čase najradšej putuje, je ženatý a má dve deti.

  Imrich Vozár pôsobí v organizácii od roku 2008. Zaoberá sa problematikou účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupom k informáciám, najmä v prípadoch súvisiacich s ochranou životného prostredia, ako aj problematikou legislatívneho procesu. Koordinuje aktivity VIA IURIS v rámci medzinárodnej siete Justice & Environment. Vyštudoval Masarykovu univerzitu v Brne, počas štúdií spolupracoval s organizáciou Ekologický právní servis. V rokoch 2005 až 2008 pracoval na Ministerstve životného prostredia SR. Vo voľnom čase najradšej putuje, je ženatý a má dve deti.

 • Peter Wilfling

  Právnik

  Peter Wilfling absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tematicky sa venuje najmä uplatňovaniu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, presadzovaniu práv verejnosti zúčastniť sa na rozhodovaní v oblasti životného prostredia, slobode prejavu a téme argumentácie v súdnych rozhodnutiach. Podieľal na príprave pripomienok k návrhom mnohých právnych predpisov týkajúcich sa práva na informácie a účasti verejnosti na rozhodovaní.

  Peter Wilfling absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tematicky sa venuje najmä uplatňovaniu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, presadzovaniu práv verejnosti zúčastniť sa na rozhodovaní v oblasti životného prostredia, slobode prejavu a téme argumentácie v súdnych rozhodnutiach. Podieľal na príprave pripomienok k návrhom mnohých právnych predpisov týkajúcich sa práva na informácie a účasti verejnosti na rozhodovaní.

 • Ivana Figuli

  Právnička

  Ivana Figuli vyštudovala právo na Univerzite v Toulouse a Univerzite Paul Cézanne. Pred nástupom do VIA IURIS pracovala pre UNHCR v Gruzínsku a ako dobrovoľníčka pre Amnesty International v Čile a organizáciu Pobladores, ktorá pomáha obyvateľom Mexika presadzovať ich právo na bývanie a ochraňovať ich životné prostredie. Venuje sa oblasti ľudských práv a vo VIA IURIS pracuje na projektoch medzinárodnej siete Justice & Environment. Je to nezlomná optimistka a bez úsmevu ju ešte nikto nikdy nevidel.

  Ivana Figuli vyštudovala právo na Univerzite v Toulouse a Univerzite Paul Cézanne. Pred nástupom do VIA IURIS pracovala pre UNHCR v Gruzínsku a ako dobrovoľníčka pre Amnesty International v Čile a organizáciu Pobladores, ktorá pomáha obyvateľom Mexika presadzovať ich právo na bývanie a ochraňovať ich životné prostredie. Venuje sa oblasti ľudských práv a vo VIA IURIS pracuje na projektoch medzinárodnej siete Justice & Environment. Je to nezlomná optimistka a bez úsmevu ju ešte nikto nikdy nevidel.

 • Juraj Rizman

  Kampane a komunikácia

  Juraj Rizman má v organizácii na starosti koordináciu komunikácie a kampaní. V minulosti pôsobil, ako hovorca viacerých mimovládnych organizácií a koordinoval úspešné environmentálne kampane, napríklad proti plánovanej ťažbe uránu, či za prijatie zákona o tzv. environmentálnych záťažiach. V roku 2008 získal cenu Horovca roka v kategórii verejný a neziskový sektor. Dlhodobo pôsobil v riadiacich štruktúrach Greenpeace na Slovensku,  aj v CEE regióne.

  Juraj Rizman má v organizácii na starosti koordináciu komunikácie a kampaní. V minulosti pôsobil, ako hovorca viacerých mimovládnych organizácií a koordinoval úspešné environmentálne kampane, napríklad proti plánovanej ťažbe uránu, či za prijatie zákona o tzv. environmentálnych záťažiach. V roku 2008 získal cenu Horovca roka v kategórii verejný a neziskový sektor. Dlhodobo pôsobil v riadiacich štruktúrach Greenpeace na Slovensku,  aj v CEE regióne.

 • Veronika Čukášová

  Manažérka projektu Biela vrana

  Veronika Čukášová pracuje vo VIA IURIS od roku 2012 a koordinuje ocenenie Biela vrana. Túto prácu robí najmä preto, lebo si nesmierne váži konanie a odvahu bielych vrán, ktoré za nás ostatných bránia pravdu a princípy spravodlivosti. Vyštudovala sociológiu a v rokoch 2003 až 2012 pracovala v tíme agentúry SEESAME Communication Experts, kde bola zodpovedná za projekty v oblasti tretieho sektora, zdravotníctva a dopravy.

  Veronika Čukášová pracuje vo VIA IURIS od roku 2012 a koordinuje ocenenie Biela vrana. Túto prácu robí najmä preto, lebo si nesmierne váži konanie a odvahu bielych vrán, ktoré za nás ostatných bránia pravdu a princípy spravodlivosti. Vyštudovala sociológiu a v rokoch 2003 až 2012 pracovala v tíme agentúry SEESAME Communication Experts, kde bola zodpovedná za projekty v oblasti tretieho sektora, zdravotníctva a dopravy.

 • Monika Jankovičová

  Komunikácia a projekty

  Monika Jankovičová má v organizácii na starosti prácu s darcami, komunikáciu s verejnosťou a vedenie kancelárie. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu, kde sa venovala hospodárskej diplomacii a medzinárodným ekonomickým vzťahom. Absolvovala študijné pobyty na Ekonomickej univerzite v Katowiciach a na Masarykovej univerzite v Brne. V minulosti stážovala v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť a na Ministerstve zahraničných vecí. Rada objavuje nové krajiny a kultúry a najlepšie si oddýchne na horách a hudobných festivaloch.

  Monika Jankovičová má v organizácii na starosti prácu s darcami, komunikáciu s verejnosťou a vedenie kancelárie. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu, kde sa venovala hospodárskej diplomacii a medzinárodným ekonomickým vzťahom. Absolvovala študijné pobyty na Ekonomickej univerzite v Katowiciach a na Masarykovej univerzite v Brne. V minulosti stážovala v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť a na Ministerstve zahraničných vecí. Rada objavuje nové krajiny a kultúry a najlepšie si oddýchne na horách a hudobných festivaloch.

 • Zdenka Tesárová

  Účtovníctvo a financie

  Zdenka Tesárová vyštudovala financie na Univerzite Mateja Bela a vo VIA IURIS pôsobí už od roku 2003. Okrem účtovného poradenstva zabezpečuje pre organizáciu aj poradenstvo ekonomické a organizačné. V minulosti pôsobila vo viacerých súkromných spoločnostiach a absolvovala dištančné vzdelávanie zamerané na účtovníctvo, finančné riadenie a marketing neziskových organizácií. Svoj voľný čas venuje športu.

  Zdenka Tesárová vyštudovala financie na Univerzite Mateja Bela a vo VIA IURIS pôsobí už od roku 2003. Okrem účtovného poradenstva zabezpečuje pre organizáciu aj poradenstvo ekonomické a organizačné. V minulosti pôsobila vo viacerých súkromných spoločnostiach a absolvovala dištančné vzdelávanie zamerané na účtovníctvo, finančné riadenie a marketing neziskových organizácií. Svoj voľný čas venuje športu.

DOKUMENTY

NA STIAHNUTIE

Výročné správy

Prečítajte si v našich výročných správach o tom, čo sme robili, čím sme žili a ako sme hospodárili v rokoch 2016201520142013201220112010 a 2008-2009.

Stanovy

Sme občianske združenie a život našej organizácie regulujú stanovy.

Rada VIA IURIS

Rada je kontrolným a poradným orgánom združenia a okrem iného volí a odvoláva riaditeľa organizácie. Pozrite si, kto našu Radu tvorí.

Pravidlá prijímania prostriedkov

Mimoriadne si vážime podporu jednotlivcov, firiem a inštitúcií, pretože len vďaka nej môže napĺňať svoju spoločenskú misiu. Pozrite si, akými pravidlami sa pri prijímaní finančných prostriedkov riadime.

Verejná zbierka

Na základe zápisu verejnej zbierky č. 101-2016-099084 do registra verejných zbierok Okresným úradom Bratislava, sme dňa 17.11. 2016 zrealizovali verejnú zbierku do stacionárnej pokladničky. Čistý výnos zbierky bol 186,36 EUR.

20 ROKOV VIA IURIS

HISTÓRIA

Príbeh VIA IURIS je príbehom o odvahe a vizionárstve.

Náš príbeh je príbehom organizácie, ktorá dosahuje úspechy vďaka vytrvalosti kráčania po nastúpenej ceste, dodržiavaní zdieľaných hodnôt a dôslednom zvažovaní jednotlivých krokov.

Viac