ROBÍME ZO SLOVENSKA KRAJINU, KDE ĽUDIA NIE SÚ VOČI MOCI BEZMOCNÍ

MISIA

Ako pracujeme

Právo používame ako nástroj spravodlivosti. Prinášame systémové riešenia a presadzujeme, aby zákony platili pre všetkých rovnako. Nehráme sa, meníme pravidlá hry.

ĽUDIA VIAIURIS

NÁŠ TÍM

 • Milan Šagát

  Výkonný riaditeľ

  Milan Šagát pôsobí vo VIA IURIS od roku 2009, na pozícii výkonného riaditeľa potom od roku 2014. Pôsobí tiež ako člen Rady Bielej vrany. Skúsenosti v minulosti získaval ako projektový koordinátor demokratizačných projektov Nadácie Pontis v Srbsku a Turecku a ako konzultant pre fundraising a strategický rozvoj organizácie Projekt Fórum. Vyštudoval politické vedy na Univerzite Komenského a Belehradskej univerzite a je členom Sasakawa Young Leaders Fellowship. Okrem svojej manželky miluje beh a knihy.

  Milan Šagát pôsobí vo VIA IURIS od roku 2009, na pozícii výkonného riaditeľa potom od roku 2014. Pôsobí tiež ako člen Rady Bielej vrany. Skúsenosti v minulosti získaval ako projektový koordinátor demokratizačných projektov Nadácie Pontis v Srbsku a Turecku a ako konzultant pre fundraising a strategický rozvoj organizácie Projekt Fórum. Vyštudoval politické vedy na Univerzite Komenského a Belehradskej univerzite a je členom Sasakawa Young Leaders Fellowship. Okrem svojej manželky miluje beh a knihy.

 • Zuzana Čaputová

  Advokátka

  Zuzana Čaputová je advokátkou. Je nositeľkou prestížnej medzinárodnej Goldmanovej environmentálnej ceny a ocenenia Women of Courage. Stála na čele občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta, ktorá bojovala proti skládke odpadov v Pezinku. Vo svojej právnej praxi  sa venuje najmä správnemu právu a analyticky oblasti súdov, prokuratúry a polície. Je členkou medzinárodnej siete Environmental Law Alliance Worldwide. Žije v Pezinku, má dve deti a rada cestuje.

  Zuzana Čaputová je advokátkou. Je nositeľkou prestížnej medzinárodnej Goldmanovej environmentálnej ceny a ocenenia Women of Courage. Stála na čele občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta, ktorá bojovala proti skládke odpadov v Pezinku. Vo svojej právnej praxi  sa venuje najmä správnemu právu a analyticky oblasti súdov, prokuratúry a polície. Je členkou medzinárodnej siete Environmental Law Alliance Worldwide. Žije v Pezinku, má dve deti a rada cestuje.

 • Kristína Babiaková

  Advokátka

  Advokátka Kristína Babiaková vyštudovala právo na Trnavskej univerzite. Vo VIA IURIS sa venuje participatívnym právam, súdnictvu a polícii. Ako študentka spolupracovala s občianskym združením Občan a demokracia na projekte právnej pomoci a tiež na programe Právo na každý deň. Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity viedla kurz Právna klinika pre komunity a pôsobila aj ako supervízorka študentov. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií týkajúcich sa ochrany ľudských práv a súdnictva.

  Advokátka Kristína Babiaková vyštudovala právo na Trnavskej univerzite. Vo VIA IURIS sa venuje participatívnym právam, súdnictvu a polícii. Ako študentka spolupracovala s občianskym združením Občan a demokracia na projekte právnej pomoci a tiež na programe Právo na každý deň. Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity viedla kurz Právna klinika pre komunity a pôsobila aj ako supervízorka študentov. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií týkajúcich sa ochrany ľudských práv a súdnictva.

 • Imrich Vozár

  Právnik

  Imrich Vozár pôsobí v organizácii od roku 2008. Zaoberá sa problematikou účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupom k informáciám, najmä v prípadoch súvisiacich s ochranou životného prostredia, ako aj problematikou legislatívneho procesu. Koordinuje aktivity VIA IURIS v rámci medzinárodnej siete Justice & Environment. Vyštudoval Masarykovu univerzitu v Brne, počas štúdií spolupracoval s organizáciou Ekologický právní servis. V rokoch 2005 až 2008 pracoval na Ministerstve životného prostredia SR. Vo voľnom čase najradšej putuje, je ženatý a má dve deti.

  Imrich Vozár pôsobí v organizácii od roku 2008. Zaoberá sa problematikou účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupom k informáciám, najmä v prípadoch súvisiacich s ochranou životného prostredia, ako aj problematikou legislatívneho procesu. Koordinuje aktivity VIA IURIS v rámci medzinárodnej siete Justice & Environment. Vyštudoval Masarykovu univerzitu v Brne, počas štúdií spolupracoval s organizáciou Ekologický právní servis. V rokoch 2005 až 2008 pracoval na Ministerstve životného prostredia SR. Vo voľnom čase najradšej putuje, je ženatý a má dve deti.

 • Peter Wilfling

  Právnik

  Peter Wilfling absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tematicky sa venuje najmä uplatňovaniu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, presadzovaniu práv verejnosti zúčastniť sa na rozhodovaní v oblasti životného prostredia, slobode prejavu a téme argumentácie v súdnych rozhodnutiach. Podieľal na príprave pripomienok k návrhom mnohých právnych predpisov týkajúcich sa práva na informácie a účasti verejnosti na rozhodovaní.

  Peter Wilfling absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tematicky sa venuje najmä uplatňovaniu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, presadzovaniu práv verejnosti zúčastniť sa na rozhodovaní v oblasti životného prostredia, slobode prejavu a téme argumentácie v súdnych rozhodnutiach. Podieľal na príprave pripomienok k návrhom mnohých právnych predpisov týkajúcich sa práva na informácie a účasti verejnosti na rozhodovaní.

 • Ivana Figuli

  Právnička

  Ivana Figuli vyštudovala právo na Univerzite v Toulouse a Univerzite Paul Cézanne. Pred nástupom do VIA IURIS pracovala pre UNHCR v Gruzínsku a ako dobrovoľníčka pre Amnesty International v Čile a organizáciu Pobladores, ktorá pomáha obyvateľom Mexika presadzovať ich právo na bývanie a ochraňovať ich životné prostredie. Venuje sa oblasti ľudských práv a vo VIA IURIS pracuje na projektoch medzinárodnej siete Justice & Environment. Je to nezlomná optimistka a bez úsmevu ju ešte nikto nikdy nevidel.

  Ivana Figuli vyštudovala právo na Univerzite v Toulouse a Univerzite Paul Cézanne. Pred nástupom do VIA IURIS pracovala pre UNHCR v Gruzínsku a ako dobrovoľníčka pre Amnesty International v Čile a organizáciu Pobladores, ktorá pomáha obyvateľom Mexika presadzovať ich právo na bývanie a ochraňovať ich životné prostredie. Venuje sa oblasti ľudských práv a vo VIA IURIS pracuje na projektoch medzinárodnej siete Justice & Environment. Je to nezlomná optimistka a bez úsmevu ju ešte nikto nikdy nevidel.

 • Juraj Rizman

  Kampane a komunikácia

  Juraj Rizman má v organizácii na starosti koordináciu komunikácie a kampaní. V minulosti pôsobil, ako hovorca viacerých mimovládnych organizácií a koordinoval úspešné environmentálne kampane, napríklad proti plánovanej ťažbe uránu, či za prijatie zákona o tzv. environmentálnych záťažiach. V roku 2008 získal cenu Horovca roka v kategórii verejný a neziskový sektor. Dlhodobo pôsobil v riadiacich štruktúrach Greenpeace na Slovensku,  aj v CEE regióne.

  Juraj Rizman má v organizácii na starosti koordináciu komunikácie a kampaní. V minulosti pôsobil, ako hovorca viacerých mimovládnych organizácií a koordinoval úspešné environmentálne kampane, napríklad proti plánovanej ťažbe uránu, či za prijatie zákona o tzv. environmentálnych záťažiach. V roku 2008 získal cenu Horovca roka v kategórii verejný a neziskový sektor. Dlhodobo pôsobil v riadiacich štruktúrach Greenpeace na Slovensku,  aj v CEE regióne.

 • Veronika Čukášová

  Manažérka projektu Biela vrana

  Veronika Čukášová pracuje vo VIA IURIS od roku 2012 a koordinuje ocenenie Biela vrana. Túto prácu robí najmä preto, lebo si nesmierne váži konanie a odvahu bielych vrán, ktoré za nás ostatných bránia pravdu a princípy spravodlivosti. Vyštudovala sociológiu a v rokoch 2003 až 2012 pracovala v tíme agentúry SEESAME Communication Experts, kde bola zodpovedná za projekty v oblasti tretieho sektora, zdravotníctva a dopravy.

  Veronika Čukášová pracuje vo VIA IURIS od roku 2012 a koordinuje ocenenie Biela vrana. Túto prácu robí najmä preto, lebo si nesmierne váži konanie a odvahu bielych vrán, ktoré za nás ostatných bránia pravdu a princípy spravodlivosti. Vyštudovala sociológiu a v rokoch 2003 až 2012 pracovala v tíme agentúry SEESAME Communication Experts, kde bola zodpovedná za projekty v oblasti tretieho sektora, zdravotníctva a dopravy.

 • Monika Jankovičová

  Komunikácia a projekty

  Monika Jankovičová má v organizácii na starosti prácu s darcami, komunikáciu s verejnosťou a vedenie kancelárie. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu, kde sa venovala hospodárskej diplomacii a medzinárodným ekonomickým vzťahom. Absolvovala študijné pobyty na Ekonomickej univerzite v Katowiciach a na Masarykovej univerzite v Brne. V minulosti stážovala v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť a na Ministerstve zahraničných vecí. Rada objavuje nové krajiny a kultúry a najlepšie si oddýchne na horách a hudobných festivaloch.

  Monika Jankovičová má v organizácii na starosti prácu s darcami, komunikáciu s verejnosťou a vedenie kancelárie. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu, kde sa venovala hospodárskej diplomacii a medzinárodným ekonomickým vzťahom. Absolvovala študijné pobyty na Ekonomickej univerzite v Katowiciach a na Masarykovej univerzite v Brne. V minulosti stážovala v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť a na Ministerstve zahraničných vecí. Rada objavuje nové krajiny a kultúry a najlepšie si oddýchne na horách a hudobných festivaloch.

 • Zdenka Tesárová

  Účtovníctvo a financie

  Zdenka Tesárová vyštudovala financie na Univerzite Mateja Bela a vo VIA IURIS pôsobí už od roku 2003. Okrem účtovného poradenstva zabezpečuje pre organizáciu aj poradenstvo ekonomické a organizačné. V minulosti pôsobila vo viacerých súkromných spoločnostiach a absolvovala dištančné vzdelávanie zamerané na účtovníctvo, finančné riadenie a marketing neziskových organizácií. Svoj voľný čas venuje športu.

  Zdenka Tesárová vyštudovala financie na Univerzite Mateja Bela a vo VIA IURIS pôsobí už od roku 2003. Okrem účtovného poradenstva zabezpečuje pre organizáciu aj poradenstvo ekonomické a organizačné. V minulosti pôsobila vo viacerých súkromných spoločnostiach a absolvovala dištančné vzdelávanie zamerané na účtovníctvo, finančné riadenie a marketing neziskových organizácií. Svoj voľný čas venuje športu.

DOKUMENTY

NA STIAHNUTIE

Výročné správy

Prečítajte si v našich výročných správach o tom, čo sme robili, čím sme žili a ako sme hospodárili v rokoch 201520142013201220112010 a 2008-2009.

Stanovy

Sme občianske združenie a život našej organizácie regulujú stanovy.

Rada VIA IURIS

Rada je kontrolným a poradným orgánom združenia a okrem iného volí a odvoláva riaditeľa organizácie. Pozrite si, kto našu Radu tvorí.

Verejná zbierka

Na základe zápisu verejnej zbierky č. 101-2016-099084 do registra verejných zbierok Okresným úradom Bratislava, sme dňa 17.11. 2016 zrealizovali verejnú zbierku do stacionárnej pokladničky . Čistý výnos zbierky bol 186,36 EUR.

Na základe povolenia na vykonávanie verejnej zbierky č. 000-2015-012175 vydanej Ministerstvom vnútra SR 7. apríla 2015, sme realizovali verejnú zbierku prostredníctvo, darcovských SMS správ v čase od 1.8.2015 do 30. novembra 2015. Čistý výnos zbierky bol 205,44 EUR.

20 ROKOV VIA IURIS

HISTÓRIA

Príbeh VIA IURIS je príbehom o odvahe a vizionárstve.

Náš príbeh je príbehom organizácie, ktorá dosahuje úspechy vďaka vytrvalosti kráčania po nastúpenej ceste, dodržiavaní zdieľaných hodnôt a dôslednom zvažovaní jednotlivých krokov.

Viac