2% pre VIA IURIS

AKO NA TO

Snažíme sa Slovnesko meniž na krajinu, kde zákony platia pre všetkých rovnako. Pomôcť nám môžete jednuducho aj vy darovaním 2% z vašej dane z príjmu VIA IURIS. Nebude vás to stáť nič, zaberie to len chvíľku a dokážete tým ovplyvniť životy nás všetkých.

 

V minulom roku pomáhali ľuďom v 7 veľkých kauzách po celom Slovensku. Napríklad, súd potvrdil, že Ministerstvo hospodárstva postupovalo nezákonne, keď odmietlo zverejniť informácie o štátnej pomoci pre Duslo Šaľa, ktoré patrí do portfólia firiem Andreja Babiša. Pozrite si aj ďalšie naše kauzy.

 

Strážili a pripomienkovali sme 9 zákonov. Vylepšenia sme presadili v novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, sme v pracovnej skupine pripravujúcej novelu infozákona.

 

Presadili sme dôležité zmeny vo výberovom procese nových sudcov. Vďaka jednotným hodnotiacim kritériám a hodnotiacim hárkom bude výber sudcov objektívnejší a obmedzí sa rodinkárstvo. Presadzujeme odpolitizovanie prokuratúry a polície.

 

Vďaka Vašim 2% z dane, budeme môcť v týchto aktivitách pokračovať aj naďalej.

 

Ak už viete, ako pri poukázaní 2% postupovať, potrebujete len tieto naše údaje:

 

Názov: VIA IURIS 

Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma: občianske združenie

IČO: 00631213

 

Ak ste sa 2% rozhodli darovať niekomu inému, ale páči sa vám to, čo robíme, môžete nás podporiť napríklad darom.

Dôležité informácie

POZRITE VIAC

Postup pre zamestnanca

Názov: VIA IURIS
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00631213 (píše sa zľava)

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

 

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (Vyhlásenie o poukázaní dane – formulár na stiahutie). Uveďte svoje kontaktné údaje, výšku zaplatenej dane (nájdete v Potvrdení o zaplatení dane) a výšku 2% z tejto sumy. V časť údaje o prijímateľovi sú už vyplnené údaje VIA IURIS. Ak nepoužijete tlačovo z našej stránky, uveďte prosím nasledovné:

 

Názov: VIA IURIS
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00631213 (píše sa zľava)

 

3. Doručte oba formuláre (potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie o poukázaní dane) daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska osobne alebo poštou do 30. apríla 2017. Ak si nie ste istý, pod ktorý daňový úrad spadáte, príslušný daňový úrad aj s jeho adresou ľahko zistíte na stránke Finančnej správy SR.

 

4. Povedzte o možnosti darovať 2% z dane VIA IURIS aj svojej rodine a známym.

 

5. V prípade akýchkoľvek otázok či problémov pri vypĺňaní tlačív Vám radi pomôžeme. Stačí nás kontaktovať e-mailom na jankovicova@viaiuris.sk alebo telefonicky na 0948 158 393.

 

6. Poznámka pre dobrovoľníkov: Pokiaľ ste v priebehu roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky viac ako 40 hodín, môžete darovať až 3% z dane. V tomto prípade je potrebné daňovému úradu doručiť i Potvrdenie o odpracovaných hodinách, ktoré Vám vystaví organizácia, v ktorej ste dobrovoľníčili.

 

Srdečne Vám ďakujeme za podporu!

Postup pre fyzickú osobu

Názov: VIA IURIS
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00631213 (píše sa zľava)

1. Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane (Daňové priznanie typu A oddiel VIII ;  Daňové priznanie typu B oddiel XII).

 

2. Vypočítajte si 2% z Vašej dane z príjmu a vyplňte príslušnú kolónku. Do údajov o prijímateľovi 2% z dane uveďte nasledovné údaje:

 

Názov: VIA IURIS
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00631213 (píše sa zľava)

 

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska osobne alebo poštou do 31. marca 2016 a v tomto termíne aj zaplaťte daň. Ak si nie ste istí, pod ktorý daňový úrad spadáte, príslušný daňový úrad aj s jeho adresou ľahko zistíte na stránke Finančnej správy SR.

 

4. Povedzte o možnosti darovať 2% z dane VIA IURIS aj svojej rodine a známym.

 

5. V prípade akýchkoľvek otázok či problémov pri vypĺňaní tlačív Vám radi pomôžeme. Stačí nás kontaktovať e-mailom na jankovicova@viaiuris.sk alebo telefonicky na 0948 158 393.

 

6. Poznámka pre dobrovoľníkov: Pokiaľ ste v priebehu roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky viac ako 40 hodín, môžete darovať až 3% z dane. V tomto prípade je potrebné daňovému úradu doručiť i Potvrdenie o odpracovaných hodinách, ktoré Vám vystaví organizácia, v ktorej ste dobrovoľníčili.

 

Srdečne Vám ďakujeme za podporu!

Postup pre právnickú osobu

2% alebo 1% ?
2% z dane môžete venovať, ak ste v roku 2016 až do podania daňového priznania darovali financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešné účely akejkoľvek organizácii. V tomto prípade v daňovom priznaní uveďte, že poukazujete 2% z dane a vyplňte v časti IV. – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu kolónky 1, 2 a 4.

Názov: VIA IURIS
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00631213
SID: nevyplňuje sa

V roku 2016 môžu právnické osoby darovať 1% alebo 2% svojej dane z príjmu, minimálne vo výške 8€ jednému alebo viacerým prijímateľom.

 

2% alebo 1% ?
2% z dane môžete venovať, ak ste v roku 2016 až do podania daňového priznania darovali financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešné účely akejkoľvek organizácii. V tomto prípade v daňovom priznaní uveďte, že poukazujete 2% z dane a vyplňte v časti IV. – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu kolónky 1, 2 a 4.

 

1% z dane poukazujete, ak ste v uplynulom roku nevenovali finančný dar vo výške aspoň 0,5% z dane. V tomto prípade vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,5% z vašej dane a v časti IV. – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu, vyplňte kolónky 1,3 a 4.

 

2. V časti IV. daňového priznania uveďte nasledovné údaje o prijímateľovi 1% (2%):

 

Názov: VIA IURIS
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00631213
SID: nevyplňuje sa

 

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte daňovému úradu do 31. marca 2017 a v tomto termíne aj zaplaťte daň. Adresu príslušného daňového úradu ľahko zistíte na stránke Finančnej správy SR.

 

4. Povedzte o možnosti darovať 2% z dane VIA IURIS aj svojim obchodným partnerom alebo klientom.

 

5. V prípade akýchkoľvek otázok či problémov pri vypĺňaní tlačív Vám radi pomôžeme. Stačí nás kontaktovať e-mailom na jankovicova@viaiuris.sk alebo telefonicky na 0948 158 393.

 

6. Poznámka: Právnická osoba môže svoje 1% (2%) rozdeliť medzi viacerých prijímateľov. Ak ste sa tak rozhodli urobiť, vložte do daňového priznania túto prílohu, kde uvediete údaje o všetkých prijímateľoch a sumy, ktoré im poukazujete.

 

Srdečne Vám ďakujeme za podporu!