Zastrašujú vás pre vaše aktivity?

Pre demokratickú spoločnosť a právny štát má pluralita názorov veľký význam. A práve dôsledne zachovávaná sloboda prejavu („sloboda slova“) je jedným z prostriedkov, ktoré túto pluralitu umožňujú a zaručujú. Sloboda prejavu je úzko prepojená s právom na vyhľadávanie, prijímanie a šírenie myšlienok a informácií. Aj vďaka nej môžu byť občania informovaní o správe vecí verejných. Hranice slobody prejavu sa niekedy musia určovať so zreteľom na iné práva, najmä právo na ochranu osobnosti u fyzických osôb či právo na ochranu dobrej povesti u právnických osôb. So zreteľom na uvedené špecifiká sa v prípadoch Via Iuris objavuje snaha o náležité uplatňovanie slobody prejavu, najmä vo veciach týkajúcich sa verejného záujmu a verejnej kontroly moci. Popri hľadaní vyváženého pomeru medzi slobodou prejavu a právom na ochranu osobnosti je dôležitá aj ochrana tých, ktorí sú za uplatňovanie slobody prejavu neprávom postihovaní.

Základný manuál

Všeobecne k slobode prejavu » Na Slovensku sa v súčasnosti možno stretnúť s tým, že verejne činné osoby, napríklad politici alebo sudcovia, často podávajú žaloby na médiá a to kvôli údajnému poškodeniu ich dobrej povesti, občianskej cti alebo dobré ho mena. Tvrdia, že k tomu prišlo publikovaním nepravdivých informácií. Čítať ďalej…

Podávanie žalôb zo strany verejne činných osôb » Aktívni občania sú opakovane atakovaní zo strany verejne činných osôb, ktoré podávajú na aktívnych občanov väčšinou žaloby na ochranu osobnosti, z dôvodu poukazovania na ich prešľapy pri výkone verejnej služby. Tieto verejne činné osoby v žalobách argumentujú tým, že aktivisti svojimi výrokmi zasiahli do ich cti. Čítať ďalej…

Podávanie žalôb zo strany aktívnych občanov » Aktívny občan, ktorý je pre jeho výroky či konanie nezákonne atakovaný napríklad zo strany verejne činných osôb, štátnych orgánov či zamestnávateľov , môže na zaistenie svojej ochrany využiť tiež prostriedky nápravy, ktoré mu právny poriadok priznáva. Čítať ďalej…

Ochrana oznamovateľov trestných činov » Od 1. januára 2015 poskytuje právny poriadok väčšiu ochranu osobám, ktoré aktívne poukazujú na závažné porušovanie právnych predpisov a často sú za tieto svoje kroky šikanovaní v práci alebo je s nimi ukončený pracovný pomer. Čítať ďalej…

Ďalšie informácie

Vzory podaní » Otázky a odpovede » Praktické príklady prípadov » Užitočné odkazy » Súvisiace právne predpisy