ARCHÍV

Všetko na jednom mieste

Dátum publikácie: 2010 Editori: Eva Kováčechová, Peter Wilfling Vých...

Pozmeňovací návrh k novele zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 1....

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmen...

Dátum publikácie: máj 2010 Európskej Komisii sme adresovali sťažnosť ...

Dátum publikácie: 8. marec 2010 V rámci témy rozširovanie prístupu ve...

K návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posud...

Dátum publikácie: 2010 Správa o prístupe k spravodlivosti v oblasti ž...