ARCHÍV

Všetko na jednom mieste

Dátum publikácie: 2011 Autor: Peter Wilfling Na Slovensku otázka zve...

Dátum publikácie: 2011 Autor: Jaroslav Pavlovič Verejnosť, ako konzu...

Dátum publikácie: 28. apríla 2011 VIA IURIS bolo dňa 18. marca 2011, ...

K návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky ...

Pripomienky VIA IURIS k návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel...

Dátum publikácie: 10. mája 2011 Pripomienky VIA IURIS k Národnej sprá...

V súčasnosti často dochádza k situáciám, kedy sa občania dozvedia o zvlá...

Dátum publikácie: apríl 2011 Autori: Zuzana Čaputová, Juraj Gyarfáš ...

Dátum publikácie: marec 2011 Autor: Imrich Vozár Publikácia sa venuj...

Pripomienky VIA IURIS k návrhu novely zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzova...

Dátum publikácie: 1. februára 2011 Ministerstvu spravodlivosti sme za...

Dátum publikácie: 2011 Cena spravodlivosti: Prípadová štúdia zo Slove...