ARCHÍV

Všetko na jednom mieste

V piatok sme ministerstvu životného prostredia poslali naše pripomienky ...

Dátum publikácie: marec 2014 Autor: Imrich Vozár Analýza si kladie z...

Dátum publikácie: 10. mája 2011 Pripomienky VIA IURIS k Národnej sprá...

Dátum publikácie: máj 2010 Európskej Komisii sme adresovali sťažnosť ...

Dátum publikácie: 2010 Správa o prístupe k spravodlivosti v oblasti ž...

Dátum publikácie: 2009 Analýza Aarhuský dohovor – Problémy aplikačnej...

Dátum publikácie: 2006 Aarhuský dohovor - Zbierka prípadových štúdií ...