ARCHÍV

Všetko na jednom mieste

Víťazstvo pre slovenskú prírodu! Koncom minulého týždňa bolo zverejnené ...

Podporte našu hromadnú pripomienku k novele zákona o posudzovaní vplyvov...

Hromadná pripomienka združenia VIA IURIS  k návrhu zákona, ktorým sa men...

POPIS KAUZY: Investor plánoval rozšíriť existujúci lom na ťažbu štrkov p...

Pripomienky VIA IURIS k návrhu novely zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzova...

Dátum publikácie: január 2011 Autor: Imrich Vozár Publikácia sa venu...

Dátum publikácie: 8. marec 2010 V rámci témy rozširovanie prístupu ve...

K návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posud...

Dátum publikácie: 2006 EIA a dopravná infraštruktúra – Komparatívna a...

Dátum publikácie: 2006 Implementácia EIA smernice - Sumár prípadových...

Dátum publikácie: 2003 Autor: Jaroslav Pavlovič Pri dostatočnej mobi...