ARCHÍV

Všetko na jednom mieste

V pripomienkovom konaní je rozsiahla novela zákona o obecnom zriadení. I...

Hromadná pripomienka združenia VIA IURIS  k návrhu zákona, ktorým sa men...

V piatok sme ministerstvu životného prostredia poslali naše pripomienky ...

Návrh IV. národnej správy bol zverejnený na webových stránkach Ministers...

Dnes nadobúdajú účinnosť nové kódexy upravujúce postup v konaní pred súd...

Ministerstvá budú mať širší priestor pre obchádzanie pripomienkového kon...

Ministerstvu spravodlivosti sme poslali náš návrh, aké kritériá by pri v...

Hoci sa uchádzači z iného ako justičného prostredia môžu stále stať sudc...

A. Zhrnutie navrhovaných opatrení 1. Polícia Návrh opatrenia č. 1: Zri...

Národná rada SR na svojej aktuálnej schôdzi schvaľuje významné zmeny týk...

Výbory národnej rady budú zajtra prerokúvať vládnu novelu zákona o štátn...

Národná rada SR expresne rýchlo rokuje o novele stavebného zákona, ktorá...