ARCHÍV

Všetko na jednom mieste

Národná rada SR expresne rýchlo rokuje o novele stavebného zákona, ktorá...

Hromadná pripomienka združenia VIA IURIS k materiálu „Návrh zákona, ktor...

V rámci medzirezortného pripomienkového konania podala VIA IURIS k návrh...

Dátum publikácie: 2011 Autor: Jaroslav Pavlovič Verejnosť, ako konzu...

V súčasnosti často dochádza k situáciám, kedy sa občania dozvedia o zvlá...

Dátum publikácie: 2011 Autor: Jaroslav Pavlovič Stavba môže významne...