ARCHÍV

Všetko na jednom mieste

Podľa nového prieskumu verejnej mienky vzrástla dôvera verejnosti k slov...

Novými sudcami okresných súdov sa stávajú najčastejšie ženy vo veku 30-3...

Dátum publikácie: 2004 Z obsahu: Príčiny a možné riešenia problému pr...

Dátum publikácie: 2010 Editori: Eva Kováčechová, Peter Wilfling Vých...

Ministerstvu spravodlivosti sme poslali náš návrh, aké kritériá by pri v...

Podľa nášho najnovšieho prieskumu až 8 z 10 ľudí považuje za nevhodné ak...

VIA IURIS adresovala vedeniu Najvyššieho súdu SR kritické stanovisko, kt...

Viete koľko ľudí dokáže zrušiť napríklad zákon o štátnom rozpočte? Stačí...

Hoci sa uchádzači z iného ako justičného prostredia môžu stále stať sudc...

A. Zhrnutie navrhovaných opatrení 1. Polícia Návrh opatrenia č. 1: Zri...

Na štvrtkové zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky je predložený a...

Podľa najnovšieho prieskumu VIA IURIS až 74 % ľudí nedôveruje súdnictvu ...