ARCHÍV

Všetko na jednom mieste

Súdna rada Slovenskej republiky 18. apríla zverejnila zoznam 17 kandidát...

Zloženie Súdnej rady Slovenskej republiky, kľúčového orgánu slovenského ...

Podľa nového prieskumu verejnej mienky vzrástla dôvera verejnosti k slov...

Novými sudcami okresných súdov sa stávajú najčastejšie ženy vo veku 30-3...

Dátum publikácie: 2004 Z obsahu: Príčiny a možné riešenia problému pr...

Dátum publikácie: 2010 Editori: Eva Kováčechová, Peter Wilfling Vých...

Ministerstvu spravodlivosti sme poslali náš návrh, aké kritériá by pri v...

Podľa nášho najnovšieho prieskumu až 8 z 10 ľudí považuje za nevhodné ak...

VIA IURIS adresovala vedeniu Najvyššieho súdu SR kritické stanovisko, kt...

Viete koľko ľudí dokáže zrušiť napríklad zákon o štátnom rozpočte? Stačí...

Hoci sa uchádzači z iného ako justičného prostredia môžu stále stať sudc...

A. Zhrnutie navrhovaných opatrení 1. Polícia Návrh opatrenia č. 1: Zri...