ARCHÍV

Všetko na jednom mieste

Novela rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, o ktorej...

Ministerstvá budú mať širší priestor pre obchádzanie pripomienkového kon...

Národná rada SR na svojej aktuálnej schôdzi schvaľuje významné zmeny týk...

Srdečne Vás pozývame na verejnú diskusiu o legislatívnom procese a tvorb...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom p...

Hromadná pripomienka združenia VIA IURIS k materiálu „Návrh zákona o tvo...

Dátum publikácie: december 2014 Autor: Imrich Vozár Všeobecne záväzn...

Pripomienky VIA IURIS k návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel...

Dátum publikácie: 1999 Autor: Eva Kováčechová, Pavol Žilinčík Podrob...