TRVANIE KAUZY: od 2011 (živá)

Právny audit Trenčín

PROBLÉM

Právny audit Trenčín

V roku 2010 dal nový primátor mesta Trenčín Richard Rybníček spracovať právny audit mesta za 9 600 € (s dph). Na rozdiel od iných auditov, ktoré dal tiež vypracovať, napríklad ekonomický alebo personálny, odmietol zverejniť a sprístupniť verejnosti výsledky právneho auditu. Centru environmentálnych aktivít (CEA) sme pomohli požiadať podľa infozákona o sprístupnenie výsledkov právneho auditu, mesto však z rôznych dôvodov odmieta audit sprístupniť.

9 600 €

ZAPLATILO MESTO

za právny audit advokátskej kancelárii

1 €

ZAPLATILA KANCELÁRIA

a odkúpila audit od mesta späť

VÝSLEDOK KAUZY

Právny audit Trenčín

Vo veci opakovane konal Krajský súd v Trenčíne, pričom pri druhom rozhodnutí uložil mestu povinnosť, aby právny audit sprístupnil verejnosti. Mesto však tvrdí, že právny audit už nemá, lebo ho odpredalo autorovi, t.j. advokátskej kancelárii, ktorá audit spracovala a ktorá je zároveň aj právnym zástupcom mesta v spore.

DOSIAHNUTÝ PRECEDENS

Právny audit Trenčín

Krajský súd v Trenčíne prvýkrát využil ustanovenie, na základe ktorého nielenže zrušil rozhodnutie mesta o nesprístupnení informácie, ale priamo uložil mestu, aby požadované informácie sprístupnil žiadateľovi. Súd v rozhodnutí uviedol, že zmyslom informovanosti občanov o verejnej moci je priamo pre túto moc nevyhnutnou spätnou väzbou a zároveň aj poistkou proti zneužitiu. To si však vyžaduje dostatočne rozsiahly, jednoduchý a rýchly prístup k informáciám. Len taký postup má priaznivý vplyv na dôveru občanov v demokratické inštitúcie a na ochotu verejnosti podieľať sa na verejnom živote. „Situácie, kedy samotné získavanie podkladových informácií robí občanom problémy, sú pre nich demotivujúce, pretože tým nadobúdajú pocit nemožnosti účinne ovplyvniť správu vecí verejných.“ (KS v Trenčíne, sp.zn. 13S/94/2013 zo dňa 23.04.2014)

ČASOVÁ OS

Právny audit Trenčín

 • / 2011 /

  infožiadosť o sprístupnenie právneho auditu mesto odmietlo s odôvodnením, že informácia je chránená z dôvodu duševného vlastníctva

 • / 2012 /

  Krajský súd v Trenčíne vyhovel žalobe združenia CEA, zrušil rozhodnutie o nesprístupnení informácie a vec vrátil mestu na nové konanie

 • / 2013 /

  mesto opätovne odmieta sprístupniť informáciu s odôvodnením, že nie je zrejmé, o aké informácie má žiadateľ záujem

 • / 2014 /

  Krajský súd v Trenčíne opäť vyhovel žalobe aktivistov a mestu uložil povinnosť sprístupniť žiadateľovi právny audit

 • / 2015 /

  Najvyšší súd SR potvrdil rozsudok krajského súdu, mesto však po tretíkrát odmietlo sprístupniť audit s odôvodnením, že už ho nemá, lebo ho odpredalo naspäť advokátskej kancelárii, ktorá ho vypracovala

 • / koniec 2015 /

  CEA v spolupráci s právnikmi VIA IURIS po tretí krát žaluje mesto na súde