Prieťahy v súdnom konaní: Príčiny a riešenia

Dátum publikácie: 2004

Z obsahu: Príčiny a možné riešenia problému prieťahov v súdnom konaní. Prístup verejnosti k súdnym rozhodnutiam. Zborník je výsledkom 4. pracovnej konferencie Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská, ktorá sa konala v roku 2002 v Omšení.

Pozrite si celý zborník k konferencie PILC 2002 – Prieťahy v súdnom konaní: Príčiny a riešenia.