Ústavnému súdu sme predložili argumenty za zrušenie Mečiarových amnestií

V súlade s medzinárodne rozšírenou zvyklosťou, že zástupcovia odbornej verejnosti môžu predkladať ústavným súdom stanoviská (tzv. listy amicus curiae) k prípadom týkajúcim sa verejného záujmu, predložila dnes organizácia VIA IURIS Ústavnému súdu SR stanovisko ku konaniu o prieskume súladu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení tzv. Mečiarových amnestií s ústavou. VIA IURIS predložila súdu materiál, ktorý sa venuje rozporu tzv. Mečiarových amnestií s princípmi demokratického a právneho štátu, obsahujúci prehľad stanovísk medzinárodných orgánov a judikátov medzinárodných súdov k téme zrušenia amnestií.

Tu si môžete prečítať celé stanovisko.

„Samoamnestie udelené predstaviteľmi štátnej moci sebe alebo svojim spolupracovníkom za účelom zabrániť vyšetrovaniu a zabezpečiť si beztrestnosť sú aj vo svete jednoznačne považované za nelegitímne a sú klasickým príkladom zneužitia práva. Z medzinárodných dokumentov tiež vyplýva, že na trestné činy únosu a neľudského zaobchádzania nemožno udeliť amnestiu. Takéto amnestie  boli v rôznych štátoch sveta v minulosti viackrát vyhlásené za neplatné, sme teda presvedčení, že aj tzv. Mečiarove amnestie sú zrušiteľné a anulovateľné,“ povedal právnik VIA IURIS Peter Wilfling.

Podľa VIA IURIS štátna moc nemôže sama sebe udeliť amnestiu ani za zmarenie referenda. Ak by to bolo možné, štátna moc by si mohla zabezpečiť beztrestnosť za zmarenie základného prvku demokracie – t.j. volieb alebo referena – čím by sa základný ústavný princíp, že štátna moc pochádza od občanov, stal iluzórnym.

„Podľa ústavy možno amnestie zrušiť, ak sú v rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu. Ústavný súd bude posudzovať, či bola táto podmienka splnená. Z medzinárodných štandardov a dokumentov, ktoré sme mali možnosť analyzovať, rovnako ako z rozhodnutí medzinárodných súdov vyplýva, že udelenie tzv. Mečiarových amnestií bolo v rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu, a teda ich bolo možné zrušiť,“ konštatoval Wilfling.

Ústavný súd SR má na prieskum súladu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení tzv. Mečiarových amnestií s ústavou ešte 21 dní. Súd už začal vo veci konať, čo však automaticky ešte neznamená, že v stanovenom termíne aj rozhodne. V prípade, že súd rozhodne a dá za pravdu NR SR, alebo vo veci v tejto lehote nerozhodne, budú amnestie definitívne zrušené.

VIA IURIS dlhodobo upozorňuje, že tzv. Mečiarove amnestie sú nemorálne, v rozpore s princípmi právneho štátu a treba ich zrušiť. Programová riaditeľka organizácie, advokátka Zuzana Čaputová, bola v skupine významných právnikov, advokátov a sudcov, ktorí v januári 2017 podpísali vyhlásenie za zrušenie Mečiarových amnestií. Následne VIA IURIS  koordinovala a zastrešila online podpisovú akciu www.somza.to na podporu zrušenia Mečiarových amnestií v NR SR. Akciu za necelé štyri týždne podporilo 84 127 občanov, čím sa stala doposiaľ najväčšou online podpisovou akciou v histórii SR.